Kategoriarkiv: Matte

Början på forskningsprojektet

Under läsåret 14-15 kommer vi göra en studie i år 5, på om och i sådana fall hur, programmering kan stötta elevernas förståelse av matematik. Studien kommer göras i samarbete med Stockholms Universitet och finansieras av Stockholms Stad för att främja klassrumsnära forskning. Läs gärna mer om FoU här.

Det första vi gjorde var att försöka kartlägga vad eleverna har med sig för förkunskaper. Dels gjordes ett test med hur mycket de kan om koordinatsystem, då det är ett väldigt centralt tema i programmering. Dels gjorde eleverna problemlösningsuppgifter från IT-tävlingen . Som alla elever på skolan, fick även år 5 rita sin bild av hur internet fungerar.

Skärmavbild 2014-08-19 kl. 16.29.21

Det vi kunde se i problemlösningsuppgifterna, var det vi sett i nationella proven i matematik, att de flesta saknar strategier för att förklara hur de tänker vid problemlösning. På problemet ovan var till exempel den absolut vanligaste förklaringar till svaret att det var ”Han som skyllde ifrån sig, för han verkar mest misstänkt”. Vår tes är att vi genom att träna algoritmtänk i programmering, ska kunna stärka elevernas strategier vid problemlösning i matematik.

Idag fredag har vi, Susanne och jag, haft ett möte med forskargruppen inom STLS där vi kommer ingå. Vi ska försöka hitta en mer specifik frågeställning att titta närmare på, men det vi diskuterade om transfer känns väldigt aktuellt. Transfer handlar om att överföra kunskap från ett område till ett annat. Jag har sett så tydliga tecken på svårigheten i det, genom programmeringen. Eleverna kan obehindrat röra sig i koordinatsystem, justera vinklar och bågar, så länge det sker på skärmen. I matteboken är det dock helt borta. Kan vi hitta en metod för att överföra kunskaper mellan de olika uppgifterna? Det vore väldigt spännande att titta närmare på.

Karin