Alla inlägg av viprogra

Prova Petters kod, Vad tror du att det blir?

färg(green)
sakta(100)
cirkel(10)
cirkel(20)
cirkel(30)
cirkel(40)
cirkel(50)
cirkel(60)
cirkel(70)
cirkel(80)
cirkel(90)
cirkel(100)
färg(red)
vänster
cirkel(10)
cirkel(20)
cirkel(30)
cirkel(40)
cirkel(50)
cirkel(60)
cirkel(70)
cirkel(80)
cirkel(90)
cirkel(100)
höger
färg(black)
cirkel(10)
cirkel(20)
cirkel(30)
cirkel(40)
cirkel(50)
cirkel(60)
cirkel(70)
cirkel(80)
cirkel(90)
cirkel(100)
höger
färg(green)
cirkel(10)
cirkel(20)
cirkel(30)
cirkel(40)
cirkel(50)
cirkel(60)
cirkel(70)
cirkel(80)
cirkel(90)
cirkel(100)
höger
färg(blue)
cirkel(10)
cirkel(20)
cirkel(30)
cirkel(40)
cirkel(50)
cirkel(60)
cirkel(70)
cirkel(80)
cirkel(90)