Alla inlägg av elev 5.1

Emma och Almas quiz

Skärmklipp kojo bild1 Skärmklipp kojo bild3  Skärmklipp kojo bild2 Skärmklipp kojo bild4 

1                             2                              3                              4

Skärmklipp kojo2  Skärmklipp kojo1 Skärmklipp kojo3 Skärmklipp kojo4

a                              b                       c                           d