Alla inlägg av elev 5.3

Ellen och Giulias kojo quiz

giu hej

a)                                                                           b)

c)           Skärmklipp

d)                                                                 e)                                            f)

fyll (rosa)                                       fyll (gul)                          fyll (grön)

cirkel (100)                                   fram(50)                    fram

HoppaTill(-141,19)                 vänster                        vänster

fyll (vit)                                           fram(50)                  fram(100)

cirkel (50)                                   vänster                       vänster

fram (50)                     fram

vänster

fram(100)